BETER

De BETERapp is er om actief te werken aan een BETER leven: met zelfhulpmodules en een bijgeschakeld netwerk, direct beschikbaar via je smartphone. De app ondersteunt jou bij het stellen van doelen en het bijhouden hoe goed je de doelen aan het halen bent.

Omdat zelfhulp alleen soms niet voldoende is kan je via de app hulp bijschakelen (buren, vrienden, familie, mantelzorgers, hulpverleners). Je geeft deze helpers dan toegang tot onderdelen van jouw informatie, zoals jouw doelen en de voortgang op jouw doelen. De bijgeschakelde helper gebruikt deze informatie om jou gericht te helpen. Groot voordeel is dat de helpers ook (als jij dit goed vindt) elkaars bijdrage kunnen zien. Erg handig om dubbel werk te voorkomen en voort te bouwen op elkaars bijdrage.

Voor meer informatie zie: